Universitatea Valahia din Târgoviște

Universitatea Valahia din Targoviste (Romania)
https://www.valahia.ro/ro/

Universitatea Valahia din Târgovişte (UVT), România / Valahia University Targoviste, Romania e o universitate de stat cu o vechime de 25 de ani a cărei apariție a fost determinată de cerințele obiective ale dezvoltării educației universitare române, descentralizarea marilor centre universitare, dar și de existența unui potențial uman valoros și a unor tradiții culturale și istorice în regiunea Dâmbovița. Astăzi, structura UVT cuprinde 10 facultăți și 3 departamente ce propun 34 de specializării universitare (cursuri de lungă durată de 3 sau 4 ani), 24 de programe de master (cursuri de 1-2 ani), 6 direcții de studii doctorale dar și cursuri de instruire a cadrelor didactice și cursuri la distanță. În prezent, la toate formele de învățământ, studiază aproximativ 7.000 de studenți sub îndrumarea competentă a 300 de cadre didactice, organizate în 19 departamente academice.

Ca universitate sustenabilă, UVT creează – prin educație – cetățeni conștienți de schimbările cerute de mediul economic, social i informațional, pentru a crea o societate capabilă de dezvoltare pe termen lung.

Pentru moment, UVT e activ implicată în realizarea unui Europe multiculturale și contribuie la afirmarea valorilor sale umane și democratice. Instituția a fost coordonator sau partener în numeroase proiecte naționale și internaționale, în cadrul a diferite programe.  La nivel internațional, proiectele derulate în cadrul programelor Europene, precum TEMPUS, Socrates, LLP, Erasmus+, FP7 etc. UVT a contribuit nu doar la dezvoltarea potențialului și a experizei științifice, dar și la creșterea cooperării europene.

Prin conexiunile sale vaste cu mediul pre-universitar, Universitatea asigură dezvoltarea continuă a cadrelor didactice din toate domeniile dar și dezvoltarea viitoarelor cadre didactice. În plus, majoritatea programelor de dezvoltare profesională continuă au fost organizate cu ajutorul metodologiilor didactice moderne și a facilităților e-learning. În acest sens, misiunea și sarcinile instituției sunt în concordanță cu activitățile și sarcinile proiectului, fiind orientate către dezvoltarea programelor de instruire a cadrelor didactice pentru promovarea dezvoltării competențelor sociale, civice, interculturale și consolidarea cooperării și conștientizării europene.

UVT a fost coordonator sau partener în numeroase proiecte, unele dintre ele au avut un rol crucial în promovarea noilor metodologii de predare și strategii pedagogice, instituția fiind un pionier în dezvoltarea și derularea de programe de formare continuă pentru profesorii români, având ca subiect noi orientări în educație, inclusiv dezvoltarea de activități de învățare în context formal/informal/non-formal.

Unul dintre proiecte internaționale finalizate de curând, în care echipa de proiect a fost implicată, este proiectul FP7 – SiS.2013.2.2.1-1, Nr. 612269: “ENGAGE – Equipping the Next Generation for Active Engagement in Science” (2014-2017) (https://www.engagingscience.eu/) – UVT a fost partener. Echipa a dobândit experiență și expertiză proiectarea de materiale curriculare bazate pe strategia IBSE și dimensiunea RRI, care să ofere elevilor oportunitatea de a se exprima și de a lua decizii informate.