Conferința finală

Conferința finală va fi organizată în Germania, în 2020.