Johannes-Kepler-Gymnasium

Johannes-Kepler-Gymnasium Weil der Stadt (Germania) – Coordonator
http://www.jkgweil.de

Johannes-Kepler-Gymnasium (JFK) este o școală gimnazială germană cu circa 800 de elevi, distribuiți în 35 până la 38 de clase. Johannes-Kepler-Gymnasium încearcă să răspundă nevoilor educaționale dintr-o zonă largă. Fiind școală gimnazială, în 8 ani de studiu, Johannes-Kepler-Gymnasium ghidează elevii către o gamă atent selecționată de specializări universitare. Gradul de succes al performanțelor elevilor acestei școli este foarte ridicat. Școala promovează educația științifică și disciplinele STEM folosind echipamente tehnice educaționale. În școală, în domeniul științelor naturii, robotica educațională reprezintă un instrument pentru educația tehnică științifică, folosindu-se robotul NAO pentru dezvoltarea competențelor digitale.

Johannes-Kepler-Gymnasium oferă o gamă variată de discipline și activități extra-curriculare. Școala are derulează activități internaționale (excursii, schimb de profesori și elevi) și are o lungă tradiție în robotică (robotică, NAO). Diferite echipe din școală au participat la numeroase competiții (Robotică, NAO Challenge). În cadrul școlii au fost derulate și proiecte sociale. În cadrul școlii funcționează 4 grupuri de dramă, dintre care unul în limba engleză. Dotată cu un observator, școala organizează și cursuri de astronomie și alte diferite activității corelate. Școala deține două biblioteci. JFK e conectată ci diferite școli pentru pregătirea examenelor de nivel A (Abitur).

În plus, școala e foarte deschisă inovării și tehnologiei, acordând un rol important pregătirii elevilor pentru lumea modernă. Școala păstrează legătura cu diferite companii în care elevii derulează activități de practică. Predarea se realizează cu ajutorul tablelor interactive și sunt organizate diferite activității WiFi. Școala posedă o imprimantă 3D.

Circa 750 de elevi și 70 de cadre didactice și cadre didactice auxiliare sunt implicați în diverse cluburi (de șah, dans, sport).