Cursul din Genova

Echipa de proiect a organizat în Genova, între 12 și 16 noiembrie 2018, un curs de instruire privind utilizarea editoarelor online și a platformelor open source pentru elaborarea de scenarii de învățare referitoare la dispozitive portabile.

Următorul film prezintă prima activitate din cadrul cursului în care cursanții au învățat să folosească Scratch 3 (beta version) cu diferite platforme: la început Lego Wedo 2.0 și apoi Arduino.

În următorul film sunt prezentate activitățile derulate folosind Arduino.