Σχετικά με το έργο

Το Έργο θα οδηγήσει στο σχεδιασμό νέας μεθοδολογίας μάθησης και διδασκαλίας όπου οι μαθητές θα συμμετέχουν στη χρήση 3D εκτυπωτών και προγραμματιζόμενων breadboards για το σχεδιασμό, την κατασκευή και το προγραμματισμό ευφυών αντικειμένων. Οι δραστηριότητες αυτές είναι συμπληρωματικές και διευκολύνουν τον τρόπο με τον οποίο οι νέοι θα πρέπει να εργαστούν στη σημερινή αγορά εργασίας. Επειδή οι μαθητές μας δεν μπορούν να πιστοποιηθούν από την αγορά εργασίας – εκτός από κάποια περίοδο εργασιακής εμπειρίας – η πιστοποίηση στο πλαίσιο του έργου πρόκειται να παρασχεθεί από τον εταίρο E-nable France που θα επαληθεύσει μερικά από τα αντικείμενα που θα παραχθούν (πχ. προσθετικά χέρια)

Οι περισσότεροι νέοι της Ευρώπης εισέρχονται σήμερα στην αγορά εργασίας χωρίς να έχουν προηγούμενη εμπειρία εργασίας σε πραγματικές καταστάσεις εργασίας (πέραν της σύντομης εργασιακής εμπειρίας). Στόχος του έργου μας είναι να παρέχουμε στους μαθητές και τους δασκάλους εργαλεία για να δοκιμάσουν μια πραγματική δραστηριότητα, μια δραστηριότητα που πρόκειται να πιστοποιηθεί και των οποίων τα προϊόντα πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από ανθρώπους που τις χρειάζονται πραγματικά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η εταιρική σχέση είναι περήφανη για τη συμμετοχή της E-nable France, διότι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές που συμμετέχουν στο έργο μας θα πιστοποιούνται από τον πραγματικό κόσμο των τελικών χρηστών.

Η παιδαγωγική θα βασιστεί σε ανάδειξη τεχνικών θεμάτων στα σχολικά μαθήματα (για παράδειγμα, το σχεδιασμό ενός 3D αντικειμένου συνεπάγεται την εργασία σε γεωμετρία, 3d γεωμετρία, μαθηματικά, σχεδιασμό, ιστορία κλπ). σχεδιάζοντας τα σενάρια μάθησης για τέτοια θέματα με τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς και εν συνεχεία θα συμπεριλαμβάνονται στα μαθήματά τους.

image5

Με τη σειρά τους, όλα τα εγχειρίδια (IO’s) θα παράγονται στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών στόχων.

Οι καινοτόμοι στόχοι του έργου είναι:

– Σχεδιασμός 30 “τοποθετημένων σεναρίων εκμάθησης” σε διάφορα θέματα στο σχολείο.

– Σχεδιάζοντας ένα εκπαιδευτικό μονοπάτι όπου οι μαθητές πρέπει να ανακαλύψουν τον πραγματικό κόσμο των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και των πιστοποιήσεων.

– Συμμετοχή μαθητών σε ένα έργο όπου τα θέματα STEAM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνη, Μαθηματικά) εφαρμόζονται στην πραγματικότητα.

– συμμετοχή των μαθητών σε διαφορετικές ενέργειες για να χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητές τους.

Τα πνευματικά αποτελέσματα του έργου IoT στην εκπαίδευση είναι:

  1. Διδακτικό Εγχειρίδιο με τις βιβλιοθήκες των 3D σχεδίων
  2. Εγχειρίδιο διδασκαλίας: IOT για εκπαιδευτικούς και σχολικούς σκοπούς
  3. Πώς να σχεδιάσετε, να προγραμματίσετε και να χρησιμοποιήσετε ένα ευφυές αντικείμενο για σκοπούς αλληλεπίδρασης

Και 30 σενάρια εκμάθησης που θα εφαρμοστούν στο σχολείο. Ως αναμενόμενα αποτελέσματα, η κοινοπραξία σχεδιάζει ότι τα αποτελέσματα του έργου θα αποτελέσουν πρότυπο για πολλές άλλες δραστηριότητες εκπαιδευτικής καινοτομίας. Η εταιρική σχέση θα έχει τη δυνατότητα να μοιράζεται με αρκετά ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα τα μεθοδολογικά οφέλη μιας σχολικής δραστηριότητας.