Συναντήσεις (TPMs)

  • Transnational Meeting No. 1:
    27/28 Νοέμβριος 2017 – Ενακτήρια συνάντηση στο JKG Weil der Stadt, Γερμανία
  • Transnational Meeting No. 2:
    Γενάρης 2020 – στο Ευρ.Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας EDUMOTIVA, Αθήνα, Ελλάδα