O3 Proiectarea și utilizarea unui obiect inteligent pentru interacțiune

Acest rezultat intelectual va include suma celorlalte două manuale și al activităților anterioare (A1, A2).

Acest manual va fi folosit în cursurile de instruire corelate și va deriva din metodologia educațională și activitățile profesorilor și ale elevilor. Participanții vor folosi obiecte tipărite 3D și competențele dobândite: software de editare, electronice, platforme open source simplificate de crearea de prototipuri și senzori pentru integrarea în unelte IoT.

Conținut:

Introducere în obiecte interactive
Conectarea platformelor simplificate open source cu senzori: accelerometre, giroscoape, senzori de lumină
Ieșiri: LED-uri
Folosirea și utilizarea conexiunii wifi
Utilizarea și funcționarea senzorilor
Asamblarea tutoror elementelor: carcase tipărite 3D, platformeă simplificată open source, și senzori.
Scenarii de învățare.

Vom începe să lucrăm la acest manual la sfârșitul anului 2019.